logo

Rozťahovacia koza

Pracovná plocha kozy je plynule nastaviteľná a to od 1,57 do 4,14 m. S rozťahovacou kozou bez problémov vytvoríte pracovnú plochu s dĺžkou akú potrebujete.

Teleskopické časti sú samozrejme chránené proti samovolnému vysunutiu.
 
Povolené zaťaženie rozťahovacej kozy je od 2 kN do 3kN čo vám umožní uložiť si dostatok materiálu na pracovnú plochu.

Detailné riešenie rozťahovacej kozy
  • Pracovná plocha kozy je plynule nastaviteľná a to od 1,57 do 4,14m.
  • Teleskopické časti sú samozrejme chránené proti samovolnému vysunutiu.
  • Koza se hodí predovšetkým pre prácú na stropoch je veľmi výhodná ako z hľadiska nákladov tak z hľadiska montážneho času a preto vám ušetrí veľa času a nákladov.
  • Povolené zaťaženie je 2,0kN resp. 2,5kN na rozširovacích častiach a 3,0kN na koze, čo nám umožní naložiť kozy potrebným nákladom ako sú napríklad fasádne farby, obkladacie kachle a pod.
  • Kozy sú veľmi flexibilné a ľahko uskladniteľné, samozrejmosťou je tiež výškové nastavenie nôh, ktoré môže byť až 12,5 cm.