logo

Závesné konzoly Quadro

Dokonalá kombinácia so šalovacou plošinou a pracovným lešením !  Tieto konzoly sú plynule nastaviteľné a to až o 65 cm..

Závesné konzoly Quadro
  • Tieto konzoly vám dokonale poslúžia ako pracovná plošina, šalovacia plošina, ale aj ako opora šalovacích dielcov.
  • Tieto konzoly sú tiež veľmi variabilné vďaka ich veľkej nosnosti.
  • Možno ich použiť ako podperu debnenia pre každý šalovací stlpový systém! A zároveň ako závesné lešenie s triedou lešenia 3.
  • Tento systém je tiež plne otáčavý do všetkých smerov.
Jeho mnohostranné využitie a možnosť kombinovať viacero využití naraz robí z týchto konzol neprekonateľný systém.

Montáž je tiež veľmi jednoduchá a to buď do predom pripravených hmoždien, ale aj do navrtaných úchytov.

Konzoly sú tiež veľmi ľahké a dajú sa namontovať bez použitia žeriavu.